SHES - BLEJ

Rreth Nesh

Modeli i binzesit të ShesBlej ka për qëllim të ofrojë një formë sa më të lehtë, të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurtë të shpalljeve.

Përmes faqes së internetit të ShesBlej, të dy palët, bizneset dhe qytetarët kosovarë (së shpejti edhe qytetarët e Shqipërisë), kanë mundësinë të shesin, blejnë dhe shkëmbejnë produktet dhe shërbimet në mënyrë sa më të shpejtë dhe efektive.

loading...